Opbouw consult

(c) simonelangeweg.nlEerste consult:

Het eerste gesprek duurt 45 minuten tot 1 uur. Dit uur is bedoeld om wederzijds kennis te maken, samen uw hulpvraag duidelijk te formuleren en het doel van de begeleiding vast te stellen. Omdat wij het belangrijk vinden het advies en de begeleiding op u af te stemmen zullen uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw wensen centraal staan tijdens dit gesprek.

Zo nodig zal ik u tijdens dit consult wegen, meten, uw middelomtrek bepalen en, indien van toepassing, de laboratoriumuitslagen bespreken. Doel van het eerste gesprek is samen te komen tot een plan van aanpak.

Indien nodig en gewenst, wordt het gegeven advies schriftelijk uitgewerkt en krijgt u voorlichtingsmateriaal mee naar huis.

Vervolgconsulten:

Vervolgconsulten kunnen 15- 30 minuten duren. In de begeleiding bij voedselovergevoeligheid doorgaans 30 minuten. Tijdens deze consulten bespreken we uw ervaringen en gaan verder met de stappen uit het plan van aanpak.