Samenwerking

(c) simonelangeweg.nlWij, als diëtisten van de Diëtistenpraktijk Andermaal, hechten veel waarde aan de samenwerking met andere disciplines. We stellen de voeding voor het individu centraal én zijn ervan overtuigd dat we door “samen de boontjes te doppen” veel meer kunnen bereiken.

Met de volgende organisaties werken wij samen:

Huisartsen

Via de huisarts, allergoloog, dermatoloog, internist (o.a. maag-darm-leverarts) en kinderarts kunnen cliënten bij ons terecht komen in Arnhem/ Velp en Dordrecht. Direct contact met de huisarts en specialisten maakt het voor ons mogelijk zorg te dragen voor een optimale begeleiding.

Zorgketen

Voor Dordrecht en omgeving hebben we sinds 1 januari 2011 werkafspraken gemaakt met de huisartsen met betrekking tot diabetes,  hart- en vaatziekten (Risico Vasculair Management) en longproblemen (COPD) Daarnaast werken we vooral samen met de huisartsen praktijk de Esdoorn, Gezondheidscentrum Op 1 lijn en Huisartsenpraktijk Oranjepark. Ook patiënten van andere huisartsenpraktijken zijn van harte welkom bij ons.

Eleos

Met het eetstoornissenteam van de kinder en jeugdafdeling van Eleos wordt samen gewerkt door Tietia Berghuis. Zij neemt frequent deel aan overleggen van het eetstoornissenteam. De onderdelen voeding worden in de groepsbehandeling gegeven door Tietia Berghuis, de diëtist. De diëtist streeft samen met de cliënt naar herstel van de voedingstoestand met een voeding die voldoet aan de richtlijnen gezonde voeding, waarin voldoende energie en voedingstoffen zijn opgenomen. Gewichtsherstel, vinden van balans in energieverbruik en energie- inname en tot het komen tot realistische gedachten tav voeding en gewicht en het stoppen van eventueel compensatiegedrag.

Gemiva

De kinderen en volwassen mensen met een beperking die gebruik maken van de diensten van Gemiva worden het liefst bezocht in eigen vertrouwde omgeving. We nodigen de cliënt, begeleiding, ouders of verzorgers uit om met elkaar de mogelijkheden te bekijken om de voeding (en hiermee de conditie) zo optimaal te krijgen. Soms is aanvulling van dieetpreparaten gewenst. We zorgen er dan voor dat (indien mogelijk) vergoeding door de ziektekostenverzekeraar geregeld wordt.