Praktijkafspraken

(c) simonelangeweg.nlKwaliteit

De diëtisten die werkzaam zijn in deze praktijk, zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor het DCN-keurmerk.

Waarneming

Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen, zijn er afspraken gemaakt met collega-diëtisten.

Stagiaires

De praktijk biedt studenten van de opleiding diëtetiek de mogelijkheid om stage te lopen.

Aan de stagiaire wordt een begeleider toegewezen, die de stagiaire zal begeleiden bij de behandeling.

Eigendommen

U kunt de praktijk niet aansprakelijk stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.