Tarieven en vergoedingen

(c) simonelangeweg.nlU vindt op deze pagina meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Vergoeding consulten dietetiek

Om voor vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen zijn de onderstaande punten van belang:

  1. Vanuit de basisverzekering wordt een aantal “begeleidings” uren per kalenderjaar vergoed (zowel directe als indirecte tijd). Mogelijk wordt uw eigen risico eerst aangesproken.
  2. Indien u dit kalenderjaar eerder een diëtist geconsulteerd heeft en de consulten via de verzekering vergoed werden, wilt u mij dit melden in verband met de financiering.
  3. Voor aanvullende verzekeringen kunt u uw polis nakijken. Soms wordt een aantal extra uren begeleiding door een diëtist vergoed.
  4. Wanneer er voor het afsluiten van de consulten een wijziging optreedt in uw verzekeringsgegevens (bijv. wanneer u overstapt naar een andere maatschappij) dient u dit direct aan mij te melden.
  5. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden alleen indien u een verwijsbrief van uw arts heeft. Dit kunt U in uw polis nalezen.

Indien u meer begeleiding wenst dan er vergoed wordt door uw ziektekostenverzekeraar dan zijn de kosten voor een bezoek aan de diëtist als volgt:

  • Uurprijs:  €64,- dat is zowel face to face (bezoek, telefoon en e-mail) als indirecte tijd (zoals de verslaglegging van een een consult).

Direct naar de diëtist

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist.

Behandeling zonder verwijzing wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Kijkt u voor de zekerheid uw polis na.

Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts.

De diëtisten van Diëtistenpraktijk Andermaal hebben allen de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Vergoeding dieetpreparaten

Als u voor vergoeding van uw voeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen moet uw huisarts of diëtist dit aanvragen. Deze aanvraag dient te gebeuren met het aanvraagformulier voor dieetkostenvergoeding. Wij kunnen dit voor u verzorgen als aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan.

Belasting

Sommige diëten komen in aanmerking voor belastingaftrek. De belastingdienst kan u hierover informeren. Zie www.belastingdienst.nl